Global Information Lookup Global Information

LIG Quang Tri information


LIG Quang Tri is a solar power plant built on the land of Gio Hai and Gio Thanh communes, Gio Linh district, Quang Tri province.[1]

The LIG Quang Tri solar power plant has an installed capacity of 49.5 MW. The annual electricity production produced by the power plant is expected to be 67.63 million kWh. Its construction started in August 2018, and it was completed in June 2019, and inaugurated the same month.[2][3][4]

The factory has an operating area of 58.6 hectares.[2]

  1. ^ "Ký hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị". Nangluongvietnam.vn. Retrieved 2019-10-17.
  2. ^ a b "Bao Quang Tri : Kì vọng về các dự án điện mặt trời". www.baoquangtri.vn (in Vietnamese). Archived from the original on 2019-10-17. Retrieved 2019-10-17.
  3. ^ VietnamPlus (2019-06-30). "Khánh thành Nhà máy điện mặt trời LIG-Quảng Trị với công suất 49,5MWp | Kinh tế | Vietnam+ (VietnamPlus)". VietnamPlus (in Vietnamese). Retrieved 2019-10-17.
  4. ^ hội, Báo Công Thương điện tử, kinh tế, chính trị, xã (2019-06-30). "Khánh thành dự án Điện mặt trời lớn nhất Quảng Trị, vốn đầu tư gần 1,2 ngàn tỷ đồng | Báo Công Thương". Báo Công Thương điện tử, kinh tế, chính trị, xã hội (in Vietnamese). Retrieved 2019-10-17.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)

and 2 Related for: LIG Quang Tri information

Request time (Page generated in 0.8056 seconds.)

LIG Quang Tri

Last Update:

LIG Quang Tri is a solar power plant built on the land of Gio Hai and Gio Thanh communes, Gio Linh district, Quang Tri province. The LIG Quang Tri solar...

Word Count : 232

List of power stations in Vietnam

Last Update:

cầu đầu tư (2017-01-20). "Hàn Quốc xây nhà máy nhiệt điện chạy than tại Quảng Trị". icon.com.vn. H.H (2018-07-20). "Chính thức triển khai đầu tư xây dựng...

Word Count : 5244

PDF Search Engine © AllGlobal.net